Search

شکل ، ترکیب و بافت در طراحی

شکل ، ترکیب و همچنین بافت در طراحی

جلسه دوم مدرسه طراحی

شکل ، ترکیب و همچنین بافت در طراحی

در ادامه مدرسه طراحی به جلسه دوم رسیدیم در جلسه قبل به عناصر بصری در طراحی از قبیل نقطه، خط، سطح و همچنین حجم پرداختیم و همچنین در آن جلسه از سری جلسات آموزشی مدرسه طراحی به بحث شکل ، ترکیب و همچنین بافت در طراحی میپردازیم .

شکل : 

در هنرهای تجسمی به کارگیری واژه ی شکل جهت گفتن حالت و همچنین ویژگی های عکسی خیلی زیاد متنوع می باشد. به روش کلی، شکل هم به سطح دو بعدی و همچنین هم به حجم و همچنین هم به دیدن کردن و نمایش عکسی شکل ها و همچنین حجم ها گفته می می شود. شکل ها هم به روش طبیعی در پیرامون ما وجود دارند مانند سنگ، صخره ، ابر، درخت و همچنین حیوانات، و همچنین هم با بهره بری و استفاده از ابزار ساخته می شوند مثل مجسمه ای که از سنگ یا فلز ساخته می می شود. همچنین به تصویر آن هم مجسمه نیز شکل می نامند.

انواع شکل:

از نظر قافیه یا حالت، شکل ها یا هندسی و همچنین ساده خواهند بود مثل دایره ، مثلث و همچنین مربع و همچنین یا تلفیقی از آن شکل های ساده میباشند. مثل شکل سنگ ها و همچنین درختان. در یک اثر تجسمی موضوعات ، معانی و همچنین احساسات مورد نظر هنرمند از طریق شکل ها و همچنین ترکیب آن هم ها بر بیننده تأثیر می گذارد. به همراه آن معانی، خطوط، بافت ها ، تیرگی، روشنی و همچنین رنگ ها نیز در قالب شکل تأثیرات خود را بر مخاطبان آثار هنری می گذارند.

تغییر و همچنین ابداع شکل:

در هنر تجسمی با تغییراتی که در یک شکل ساده می قدرت به وجود آورد، شکل های جدیدی ساخته می می شود. هر یک از آن شکل های جدید به نحوی می تواند بر ذهن مخاطب تأثیر بگذارد. در آن جا چند روش جهت ابداع شکل های جدید از شکل های ساده ارائه می گردد.

 الف) از طریق برداشتن یا حذف کردن قسمت یا قسمت هایی از یک شکل ساده ی هندسی می قدرت شکل های جدیدی را به دست آورد.

ب) با ترکیب و همچنین کنار هم قرار دادن و همچنین تکرار دو یا چند شکل ساده می قدرت به شکل های متنوع و همچنین جدیدی دست یافت.

ج) از طریق برش دادن و همچنین یا اصطلاحاً شکستن اشکال و همچنین ترکیب مجدد آن هم ها به صورت دیگر می قدرت شکل های جدید و تو و تازه تری با حالت بصری متنوع به وجود آورد.

ترکیب:

ساخته یا ایجاد یک ترکیب موفق در جلب توجه مخاطب و همچنین بیننده مؤثر می باشد، همچنین در رساندن پیام بصری مورد نظر هنرمند به مخاطب نیز تاثیر بسزایی دارد . در واقع ترکیب عاملی می باشد که با سامان بخشیدن مؤثر به چگونگی چیدمان و همچنین نظم عناصر بصری در یک فضا و همچنین کادر مشخص بر اساس ذهنیت هنرمند و همچنین روابط تجسمی، سبب می می شود تا مخاطبان اثر بتوانند به طرز مؤثری با آن هم ارتباط برقرار کنند. در یک ترکیب موفق اجرا از کل قابل تفکیک نمی باشد. زیرا یک اثر واحد معنایی فراتر و همچنین کلی تر از اجزای خود دارد.

بافت:

به روش کلی سطح و همچنین رویه هر شی و همچنین هر شکلی شامل ظاهر ویژه ای می باشد که به آن هم بافت گفته می می شود. درک کردن بافت هم از طریق لمس کردن و همچنین هم توسط احساس بصری میسر می باشد.

در هنر تجسمی درک بافت های متنوع و گوناگون و مختلف از نظر سختی، لطافت، زبری و همچنین صافی و همچنین هموار یا ناهمواربودن معمولاً با دیدن و همچنین به صورت بصری اتفاق می افتد.

انواع بافت :

الف) بافت های عکسی : آن بافت ها معمولاً به صورت شبیه سازی از اشکال و همچنین اشیای طبیعت به صورت واقع نما ساخته و همچنین پرداخته می شوند و همچنین با رؤیت آنها احساسی را که از طریق لمس اشیا تجربه کرده ایم مجدداً در ما بیداری می کند مانند بافت شئ های تصاویری که در عکاسی از اشیا ضبط می می شود ( مانند عکس یک گل یا تصویر ابرها یا تصویر میوه ها )

 

 

 

ب) بافت های ترسیمی : آن بافت ها به روش های گوناگون تجربی، و همچنین جهت ساخته یا ایجاد تأثیرات بصری خالص به وجود می آیند. بافت های ترسیمی با بهره بری و استفاده از تراکم و همچنین تکرار خطوط در ترکیب های متنوع و همچنین یا با بهره بری و استفاده از لکه های تیره – روشن و همچنین رنگی و همچنین یا به کار گرفتن مواد و همچنین ابزارهای متنوع و گوناگون و مختلف به وجود می آیند. تأثیرات بصری آن بافت ها خیلی زیاد خیال انگیزتر از بافت های لامسه ای و همچنین عکسی می باشد.

منبع
برترین کارت شناسایی و ویزیت : شکل ، ترکیب و همچنین بافت در طراحی
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *