Search

تایپو گرافی چیست؟

تایپو گرافی چیست؟

تایپو گرافی چیست؟

در ادامه جلسات مدرسه طراحی و همچنین گرافیک به جلسه سوم از قدم دوم (تایپو گرافی چیست؟)رسیدیم در آن مقاله سعی شده به تاریخچه تایپو گرافی ، تعریف و همچنین چگونگی شکل گیری آن هنر و همچنین شناخت آن هنر در عرصه گرافیک بپردازیم .

در آثار گرافیکی تصاویر و همچنین حروف بار پیام رسانی اثر را بر عهده دارند. در بسیاری از موارد، پیام نوشتاری با بهره بری و استفاده از حروف و همچنین متن به شکلی ارائه می می شود که القای فرم(شکل) و همچنین تصویر را در اثر می نماید. «تایپوگرافی» یا «خط نگاری» و همچنین «خط نگاره» اثر گرافیکی می باشد که حروف و همچنین کلمات ، ساختار اصلی آن هم را تشکیل می دهد و همچنین در واقع کم و همچنین کیف ترکیب بندی اثر به اعتبار نوشتار و همچنین یا حروف شکل می گیرد .191 تایپو گرافی چیست؟
در اوایل سده بیستم میلادی، هنر« گرافیک» با وارد شدن به فضای جدید تکنولوژی، جهشی را آغاز کرد. در آن عصر، هنر گرافیک دیگر به آن هم دسته از آثاری که به صورت تک رنگ و همچنین با فرایند چاپ های دستی بر روی یک سطح ساخته یا ایجاد می شد، خلاصه نمی گردید. «گرافیک» حوزه نوین و همچنین گسترده ای شامل پوستر، تایپوگرافی، نشانه ، مصور سازی، صفحه آرایی و همچنین … که با عملکردهای خود یک پیام یا اطلاعات ویژه ای را به صورت بصری ارائه می‌کنند، اطلاق می‌گردد. امروز طراح گرافیک می‌کوشد تا با طراحی یا انتخاب نشانه ها و علائم بصری و همچنین مجموعه تصاویر، رنگ و همچنین نوشتار و همچنین درکنار هم قرار دادن آنها ، اثری خلق کند تا پیام مشخصی را به مخاطبین خویش منتقل سازد .
« تایپوگرافی» همانگونه که اشاره شد، یکی از جلوه های بارز و همچنین با قدمت هنر «گرافیک» می باشد. واژه‌ی «تایپوگرافی» در قبل معادل طراحی حروف و همچنین آن هم دسته از آثار نوشتاری می شد که با فرایند چاپ و همچنین تکثیر به صورت تک رنگ حاصل و همچنین تقریباً در همین حدود خلاصه می شد . ولی باید توجه داشت امروز آن واژه شامل آثاری می می شود که با بهره بری و استفاده از خط و همچنین یا خط و همچنین تصویر با رعایت اصول زیبا شناسی، اثری واحدی را ساخته یا ایجاد کند که بیانگر اطلاعات و همچنین یا پیامی باشد . در بسیاری از موارد، بهره بری و استفاده از حروف و همچنین متن به شکلی ارائه می گردد که القای فرم(شکل) و همچنین تصویر را در اثر می نماید. طراحان در آثار خود با پهناور و بزرگ نمایی، فشردگی و همچنین چیدن حروف در کنار هم، و همچنین گاهی تنها با دخل و همچنین تصرف در فیزیک حروف، ارتباط عمیقی با موضوع به وجود می آورند .
در دهه‌های اخیر در تلاشی دیگر هنرمندان گرافیک سعی در تقویت ویژگی بصری حروف و همچنین نزدیک کردن نوشتار به وجه عکسی، چه به صورت مفهومی که مخاطب بتواند بار معنایی آن هم را به راحتی درک کند و همچنین یا بصورت تصویر انتزایی که بتواند نظر مخاطب به وسیله‌ی فرم، رنگ و همچنین …. جلب کند. آن نوعِ نگارش در قلمرو «تایپوگرافی» در اندک زمانی، حوزه محدود «تایپوگرافی» سنتی را در هنر گرافیک ـ به ویژه در مغرب زمین، گسترش غیر قابل تصوری را به خود اختصاص داد . با آن حرکت و همچنین جهش سریع، تایپوگرافی به قلمرویی مستقل و همچنین شامل تعریف، اصول و همچنین حتی تاریخچه ای نوین دست یافت. «تایپوگرافی» در حوزه های متنوع و گوناگون و مختلف هنر گرافیک شامل پوستر، طراحی حروف، نشانه و همچنین … حضوری پر رنگ و همچنین گاهی هم به عنوان تنها عنصر عکسی غالب هویدا گشت .

تایپوگرافی روشی در ارتباط عکسی می باشد که با حضور صنعت چاپ در عرصه نشر کتاب به وجود آمده می باشد. با اختراع چاپ، جهت زیبا و همچنین تلطیف نمودن کلمات چاپی که خشک به نظر می رسیدند، حرکاتی در قسمت هایی از حروف و همچنین تاکید بر آن هم ساخته یا ایجاد می کردند.  تایپوگرافی اصطلاحی می باشد که آن روزگار در مجامع هنری گرافیکی زیاد به گوش می رسد. زمانی آن هم را با خوشنویسی ( کالیگرافی) اشتباه می گیرند. هرچند که به کارگیری از آن تکنیک قدمتی حداقل ۵۰ ساله در کشور ما دارد. در تایپوگرافی خوانا بودن اهمیت بسیاری دارد زیرا در باره ای بهره بری و استفاده می می شود که اطلاع رسانی مشخصه بارز آن هم می باشد، ولی باید توجه داشت در خوشنویسی زیبایی در اولویت می باشد.تایپو11 تایپو گرافی چیست؟

عقیده بر آن می باشد طراحان وظیفه انتقال ذهنیات خود و همچنین پیام موضوع را در آثارشان بر تصویر و همچنین حروف قرار می دهند. هم اکنون خط ، در روند تحولات نو ، وظیفه خود را خوانایی و همچنین سهولت نگارش نمی داند و همچنین کم و همچنین بیش به فرمی زیبا تغییر کرده ، که در درجه اول مفهوم نوشته را قبل از خوانده شدن ، گفتن می کند.
در آن دوره با گسترش تایپوگرافی که تلاش در تقویت ویژگی بصری حروف و همچنین نزدیک نمودن نوشته به تصویر دارد، عده ای آن هم را با “خط نگاره” ، “خط نگاری” ، ” کالیگرافی” و همچنین “طراحی حروف” هم راه می دانند.
در صورتی که تایپوگرافی ، هنری گرافیکی می باشد که حروف بدنه اصلی آن هم را شکل می دهد و همچنین از فونت های موجود با تغیراتی  که در آنها جهت کشف ویژگی های بصری حروف انجام می می شود، بهره بری و استفاده می کند.تایپو2 تایپو گرافی چیست؟

ولی باید توجه داشت طراحی حروف به مفهوم آنست که الفبایی را طراحی کنیم که قابلیت تایپ در حالت های گوناگون را داشته باشد. به طوری که تایپوگرافی هدف غیره ای دارد، علی رغم مسئولیتی که در دنیای سنتی به خط سپرده شده بود تا با آسان ترین و همچنین خواناترین شکل، مفهوم خود را انتقال دهد و همچنین با اولین نگاه محتوا و همچنین مفهوم فرم یکجا به بیننده و همچنین خواننده القا می شود.

حال هنرمندان بدعت و همچنین شگفتی را به همراه زیبایی ، از مهم ترین اهداف بصری انتخاب کرده اند ، آنهم با سه اقدام مهم یعنی تغییر شکل در حروف (دفرماسیون) ، اغراق در حروف (اگزجریشن) و همچنین ساده سازی حروف (استیلزیشن)، تا بتوان زیبایی، اقتدار و قدرت ارایه و همچنین روح تبلیغ گرای آن هم را گسترش دهند.تایپو3 تایپو گرافی چیست؟

ولی باید توجه داشت آن روند در مواقعی، تا جایی جلو می رود که مثل نقاشی، به حروف، بعنوان فرم محض نگریسته میشود. شاید آن نگاه در نقاشی مشکلی نداشته باشد، ولی باید توجه داشت هنرمند گرافیست در روند کاربردهای روزمره، زیبایی را با سودمندی و همچنین گویایی ادغام می کند تا بتواند ذائقه بصری مخاطبان فراوان خود را که عده بسیاری از آنها شهروندان معمولی خواهند بود، تغییر و همچنین ارتقا دهد.

در آن حالت می باشد که بیننده و همچنین مخاطب با همکاری فعال خود در فهم و همچنین خواندن خط نوین، تلاش می نماید و همچنین آن یکی از مهم ترین ویژگی های تایپوگرافی در خط معاصر می باشد.

تغییر و همچنین تحولات فرمی خط در ایران از سرلوحه های روزنامه ها آغاز  شد و همچنین خوشنویسان که در آن هم زمان مسئولیت طراحی عناوین نشریات را بر عهده داشتند، به آن مهم آگاهی کامل داشتند که بایستی و حتما جهت طراحی عنوان، زبان بصری جدیدی ابداع نمود.تایپو4 تایپو گرافی چیست؟

آنها از خطوطی زیرا و به درستی که طغری و همچنین نستعلیق جهت نگارش عنوان ها بهره بری و استفاده کردند و همچنین در ترکیب و همچنین نوع اتصالات آنها تغییراتی دادند. البته در پیشینه خوشنویسی ایران نمونه هایی از آن گونه تلاشها را به فراوانی می قدرت در دوره های متنوع و گوناگون و مختلف دید. زحماتی که جهت ابداع شکل های جدید و همچنین کشف ظرفیت های بصری نوشتار انجام گرفته می باشد و همچنین در آن هم خط و همچنین نقش را به شکلی هم ساز درهم می آمیزند. طراحی عنوان، نوعی ویترین و همچنین نمایانگر فضا و همچنین روحیه مطلب می باشد که امروزه کمتر به آن هم توجه می می شود.

 از طرفی، شاید مهمترین هدف تایپوگرافی، سرعت بخشیدن به ارسال هرچه سریع تر پیام و همچنین برقراری ارتباط بصورت زبان بصری نسبت به نوشتار عادی باشد و همچنین مضمونی که از تایپوگرافی در ذهن ها جای گرفته، آنست که حروف را بشکل درهم ریخته بر روی کار قرار گیرند؛ در صورتی که تایپوگرافی اینگونه نیست.

 تایپوگرافی به مفهوم کشف ارزش های بصری حروف جهت گفتن مفهومی جدید می باشد و همچنین شاید بدلیل آنکه حروف چاپی فارسی به مقدار و اندازه کافی شامل تنوع قلم و همچنین کاراکتر نمی باشد. اهمیت هماهنگی شکل و همچنین حروف با موضوع، در جامعه ما بدرستی شناخته نشده و همچنین کمتر فردی به آن نقطه توجه کرده می باشد.

ولی بطور طبیعی، شکل حروف بایستی و حتما طوری انتخاب می شود که شامل هماهنگی عکسی با محتوای آن هم باشد و همچنین در پس نتیجه آن می شود که درک مطلب برایش بهتر و همچنین مطبوع تر می می شود.تایپو5 تایپو گرافی چیست؟

آن هم طوری که ” کیوستی واریس” چشم انداز فنلاند و همچنین قبل، آن هم را سرچشمه طراحی هنری و همچنین گرافیک فنلاند می داند، ما نیز بایستی و حتما از جامعه و همچنین قبل هنری مان تاثیر بگیریم. تایپوگرافی تنها و فقط جابجا کردن خط کرسی حروف نیست و همچنین بایستی و حتما به ظرفیت های حروف فارسی آشنایی داشته باشیم.

 حروف فارسی بخاطر فرم ویژه ای که دارد علی رغم حروف لاتین، در صورتی که فواصل بین حروف حذف می شود و همچنین بهم نزدیک یا به یکدیگر بچسبند، خوانایی خود را از دست نداده و همچنین می قدرت فرم های ویژه ای را از ترکیب فونت های امروزی براساس ترکیبات خوشنویسی قبل به وجود آورد.

بایستی و حتما به آن نقطه توجه داشت که الفبا و همچنین حروف بعنوان نمادهایی که عهده دار بار فرهنگی و همچنین عاطفی خواهند بود ، چیزی فراتر از دیدن کردن و نمایش الفبایی حروف خواهند بود و همچنین آن تجربیات جهت حروفچینی صفحات نیست، بلکه جهت طراحی عنوان فیلم دیدنی و جذاب، کتاب، پوستر و همچنین . . . می باشدتایپو6 تایپو گرافی چیست؟

ما جهت رشد و همچنین پیشرفت تایپوگرافی بایستی و حتما با شناخت و همچنین توجه به ملاک های زیبایی شناسی آن هنر بر پایه گرایش های بومی و همچنین ملی، آن هم را در فضایی جهانی جستجو کنیم و همچنین با فهم صحیح از هنر ایران، بویژه خوشنویسی، تایپوگرافی ایران را از تایپوگرافی اروپایی متمایز کنیم .

امیدوارم آن جلسه هم مفید واقع شده باشه با نظراتتون ما رو در ادامه راه حمایت و همچنین پشتیبانی کنید.

منبع
بهترین کارت شناسایی و ویزیت : تایپو گرافی چیست؟