Search

صفحه آرایی

صفحه آرایی

صفحه آرایی

سلام خدمت دوستان و همچنین همراهان همیشگی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ویزیت کارت
با جلسه چهارم از قسمت فصل دوم مدرسه آموزش طراحی و همچنین گرافیک وبسایت و مرکز خبرهای جدید ویزیت کارت در خدمت تو هستیم .در آن جلسه به مبحص صفحه آرایی کتا و همچنین مجله پرداختیم و همچنین اصول طراحی و همچنین چاپ و همچنین روش های طراحی کتاب و همچنین مجلات را بررسی کردن کردیم و همچنین قطع ها و همچنین مدل های چاپ را یک به یک مورد بررسی کردن قرار دادیم .در آن مقاله سعی شده همچنین و علاوه بر آموزش استاندارد های طراحی به روش ها و همچنین موارد و نکات طراحی و همچنین صفحه ارایی کتاب و همچنین مجله پرداختیم .لطفا در ادامه مسیر با نظرات خود باما همراه باشید .

طرح بندی (Layout)، دانش و همچنین روش آراستن یک سند، کتاب یا صفحه میباشد.

صفحه آرایی چیست؟

055 صفحه آرایی

پیشینه صفحه آرایی در ایران، به قبل های خیلی زیاد دور، یعنی زمانی که سومری ها بر روی لوحه های گلی، مفاهیم مرتبط با یکدیگر و همچنین ادامه داری را می نوشتند، باز می گردد. شکل عینی نخستین کتاب ها، به صورت اتاقی بوده می باشد که ورق های خشتی کتاب، که هر کدام چند سانتی متر ضخامت داشته اند، در طبقه های نصب شده به دیوارهای آن اتاق قرار می گرفتند. سپس، پوست بعضی از حیوانات جهت تولید کتاب به کار می رود و همچنین بعد از آن هم، کتابهای کاغذی رایج می می شود. در نخستین سده های هجری، کتاب آرایی مورد توجه قرار می گرفت و همچنین کتابخانه ها، شبکه های اداری و همچنین درباری و همچنین آموزشی، همگی در مسیر ورژن و نسخه آرایی و همچنین فن کتاب سازی، هیأتی نظام مند پیدا کردند. آخر هنر کتاب آرایی در ایران، به دوره تیموری مرتبط می باشد ولی باید توجه داشت با شکست جانشینان تیمور و همچنین مسلط بودن و تسلط داشتن شاه اسماعیل صفوی بر هرات، از ارزش های بصری آن هنر کاسته نمی می شود و همچنین همچنان، بهترین دوره های تکاملی خود را می گذراند و همچنین تنها و فقط در قسمتهای آخر دوره صفوی ست که هنر کتاب آرایی و همچنین نگارگری ایرانی، با تأثیرپذیری از غرب، به تدریج سیر نزولی آغاز می کند.

صفحه آرایی کتاب:

مفهوم عینی و همچنین امروزی کتاب یعنی بسته ای از برگ های کاغذی که روی آن هم ها مطالبی چاپ شده می باشد و همچنین در یک طرف به نام عطف به یکدیگر متصل شده اند و همچنین پوششی به نام جلد دارد.

تعریف کتاب: بسته ای از برگ های کاغذی که روی آن هم ها مطالبی چاپ شده می باشد و همچنین در یک طرف به نام عطف به یکدیگر متصل شده اند و همچنین پوششی به نام جلد دارد. کتاب قطع های مختلفی دارد که به معروفترین و همچنین رایج ترین آنها اشاره خواهیم کرد.

تعریف مجله: مجله، به مدرکی جلد شده و همچنین ادواری گفته می می شود که به روش منظم . با فاصله نشر مرتب و همچنین تحت شماره ردیف و همچنین دوره و همچنین تاریخ معین در باره های گوناگون (فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، اسپورت و ورزشی و همچنین نظایر اینها) بیش از دوبار در سال شمسی نشر یافته شده می شود و همچنین در تهیه مباحث و مطالب آن هم اکثرا و بیشتر از یک فرد یا شخص مشارکت داشته باشد و همچنین نیز شامل اکثرا و بیشتر از یک مقاله باشد. مجله مجموعه‌ای از مطالبی می باشد که به روش مرتب با فاصله‌های معین زمانی نشر یافته شده می‌می شود؛ مطالبی که در مورد یک یا چند موضوع متنوع و گوناگون و مختلف می‌باشند. کلمه Magazine به معنای بازار یا انبار اجناس گوناگون می باشد. ولی باید توجه داشت خریدار مجله تمام اجناس را یک‌جا خریداری می‌کند و همچنین از میان اجناس، آنچه را که مورد توجه اوست. بهره‌برداری می‌کند و همچنین آنگاه به انتظار شماره بعد می‌ماند.

فعلا آموزش ما حول صفحه آرایی مجلات میچرخد بنابراین در حد آشنایی تنها و فقط قطع های کتاب را معرفی میکنیم و همچنین بحث آن قسمت را میبندیم.

قطع کتاب:

مقدار و اندازه های رواج پیدا کرده جهت تولید کتاب در هر کشور، به دو عامل اصلی مرتبط می باشد:

  1. ابعاد کاغذهای رایج در آن هم کشور
  2. عملکرد و همچنین ماهیت کتاب ( فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، دینی، علمی و همچنین ……)

جدول طول سطر متن کتاب و همچنین مقدار و اندازه کاغذ مناسب جهت قطعهای متنوع و گوناگون و مختلف کتاب در ایران:

قطع کتاب مقدار و اندازه بعد از برش بر حسب cm طول سطر مناسب بر حسب cm مقدار و اندازه کاغذ مناسب بر حسب cm
وزیری ٢۴× ٨/١۶ ٧/١١ تا ۵/١٢ ٧٠×١٠٠
رقعی ۵/٢١×۵/١۴ ١٠ تا ٨/١ ۶٠×٩٠
رحلی ٢٨×٢١ سلیقه طراح ۶٠×٩٠
رحلی پهناور و بزرگ ۵/٣٣×٢۴ سلیقه طراح ٧٠×١٠٠
دانشگاهی ٢٣×۵/١۵ ٨/١٠ تا ۶/١١ ٧٠×١٠٠
دانشگاهی پهناور و بزرگ ۵/٢۵×١٩ ٧/١٢ تا ۵/١۴ ۶٠×٩٠
خشتی ٢٢×٢٢ سلیقه طراح ٧٠×١٠٠

 

 و همچنین ولی باید توجه داشت مجله :مشخص کردن قطع مجله و همچنین حدود احتمالی تعداد صفحات آن هم از تصمیماتی می باشد که در شروع پیاده سازی و راه اندازی مجله بایستی و حتما اتخاذ می شود. تعداد صفحات مجله را سردبیر مشخص کردن می کند ولی با شناختی که از فرم های چاپی داریم می دانیم که بایستی و حتما مضرب صحیحی از ٨ یا ١۶ باشد و همچنین منظور، صفحات متن مجله می باشد زیرا جلد با جنس متفاوتی که دارد، جداگانه چاپ می می شود.

قطع مجله بهتر می باشد مضرب صحیحی از مقدار و اندازه کاغذهای موجود در بازار باشد تا دور ریز و همچنین حاشیه باطله نداشته باشد. هم اکنون قطع اکثرا و بیشتر مجله ها در ایران حدود رحلی می باشد ( ۵ / ۲۸ × ۲۱ سانتیمتر ) که به مقدار و اندازه استاندارد A4 نیز نزدیک می باشد. آن قطع هم ، جهت انواع مجله با در نظر گرفتن مخاطبان آنها مناسب می باشد و همچنین هم ، جهت تکثیر کردن و همچنین کپی گرفتن مقدار و اندازه ای می باشد که دور ریز ندارد.

ویژگی های مهم صفحه آرائی یک مجله :
جهت صفحه آرایی دو هدف می قدرت قائل بود : « راحتی خواندن » و همچنین « انگیزه دادن به خواننده جهت خواندن » ؛ کارهایی که در جهت آن دو هدف یا یکی از آنها نباشد در صفحه آرایی مردود خواهند بود.

شخصیت کلی دو صفحه مقابل هم، در حد امکان بایستی و حتما با موضوع مقاله تناسب داشته و همچنین با روحیه کلی مجله نیز مطابق و یکدست باشد.
Untitled 1 صفحه آرایی– صفحه آرا بایستی و حتما هنگام صفحه آرایی مجله ، مخاطب مجله و همچنین ویژگی های او را در نظر آورد و همچنین در حد امکان ، در کسب و کار خود لحاظ کند.
– هر عملی که راحتی خواندن را مختل کند ، در صفحه آرایی مردود می باشد.
– یکی از عناصری که جهت حفظ تعادل صفحه و همچنین رسیدن به کمپوزیسیون بهتر می قدرت از آن هم در صفحه آرایی بهره بری و استفاده کرد ، خطوط نازک و همچنین ضخیم می باشد.
– ایده آل می باشد که در صفحه آرایی ، روحیه صفحه ، مناسب با موضوع آن هم باشد.
– فضاهای خالی در دو صفحه مقابل هم ، نقش مهمی دارند و همچنین در ابداع و همچنین ساخته یا ایجاد خلاقیت می توانند سهم مهمی داشته باشند. اصطلاح « فضای منفی » که به فضاهای سفید و همچنین خالی گفته می می شود ، نشان دهنده خالی بودن به مفهوم « غیر ضروری بودن » آنها نیست بلکه جهت چشم نواز شدن و همچنین پرهیز از تراکم و همچنین خفه شدن صفحات ، وجود آن فضاها خیلی زیاد ضروری می نماید.

خلاصه کلام آنکه وظیفه طراح سامان بخشیدن به عناصر به   نحوی می باشد که بیننده را از طریق اطلاعاتی که   در صفحه جای داده می باشد هدایت و همچنین جهت   دهد. عناصر طراحی ، حروف چاپی و همچنین گرافیک   بایستی و حتما به شیوه ای سامان و همچنین نظم یابد که مباحث و مطالب   صفحه به آسانی قابل خواندن باشد و همچنین خواننده   را به پیگیری مباحث و مطالب ارائه شده ترغیب کند. معمولا طراح از بعضی شیوه های خاص بهره بری و استفاده میکند تا عناصر درون صفحه را انتظام بخشد.

منبع
بهترین کارت شناسایی و ویزیت : صفحه آرایی