Search

تاریخچه دقیق فتوشاپ

تاریخچه دقیق فتوشاپ فتوشاپ از کی وارد دنیای ما شد تاریخچه این ورود را بخوانید. ‘فتوشاپ’ ،...

تعریف فتوشاپ

تعریف فتوشاپ فتوشاپ برنامه ای که چندین سال است کاربرد فراوانی در جامعه پیدا کرده است و به یکی...

آموزش روتوش جوش های صورت با وسائل Spot Healing Brush در فتوشاپ

آموزش روتوش جوش های صورت با وسائل Spot Healing Brush در فتوشاپ در ایـن آموزش روتوش صورت شما را با یکـی...

اکشن نشر یخ با برف ICE with Snow Explosion Photoshop Action

اکشن نشر یخ با برف ICE with Snow Explosion Photoshop Action اکشن فتوشاپ افکت نشر یخ با برف ICE with Snow Explosion Photoshop Action...

اکشن فتوشاپ حلقه های مربعی Square Ring Art Photoshop Action

اکشن فتوشاپ حلقه های مربعی Square Ring Art Photoshop Action اکشن فتوشاپ افکت حلقه های مربعی Square Ring Art Photoshop...

براش های فتوشاپ لکه رنگ Ron’s Stained Photoshop Brushes

براش های فتوشاپ لکه رنگ Ron’s Stained Photoshop Brushes مجموعه براش های فتوشاپ لکه رنگ Ron’s Stained Photoshop...